"Училище за утрешния ден"

От новата 2018/2019 учебна година, за новопостъпилите осмокласници е в ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник е въведен нов учебен предмет, в избираемите учебни часове по информационни технологии - "Web - програмиране".

В обучението се изполва електронна учебна среда в която са включени образователни интерактивни игри, които въвеждат учениците в Основите на програмирането и Web-програмирането с Java script.

Прочети още